تاریخ: 1398/3/4
ساعت: 10:54:26
بسمه تعالی
لیست قیمت محصولات عمده فروشی مسترقصاب


تلفن تماس: 55080992
ارسال برای سفارشات بالای 40 کیلوگرم رایگان می باشد.
پیشنهادات ویژه مسترقصاب
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
71,500  71,0007016 ران گوساله منجمد ایرانی1
17,000  16,9006035اکبر جوجه (تازه)2
10,000  9,9007049بچه فیله مرغ منجمد3
16,500  16,3006027جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) 4
79,000  78,0006012خرده توپز گوساله (تازه)5
79,500  79,0006024خرده راسته گوسفندی (تازه)6
69,000  68,5007033خرده راسته گوسفندی منجمد7
36,000  35,5006026دمبه گوسفندی (تازه)8
39,000  35,0007034دمبه گوسفندی منجمد ایرانی9
198,000  196,0006023راسته مغز گوسفندی (تازه)10
115,000  114,0006008راسته گوساله(تازه)11
92,000  91,5006007ران گوساله بدون استخوان(تازه)12
112,000  111,0006017ران گوسفندی (تازه)13
91,000  89,5007020ران گوسفندی منجمد ایرانی14
88,500  88,0006006سردست گوساله بدون استخوان(تازه)15
69,700  69,5007015سردست گوساله منجمد ایرانی16
58,000  57,9007000سردست گوساله منجمد برزیلی (مینروا)17
89,000  88,5006019سردست گوسفندی (تازه)18
19,500  19,0006032فیله مرغ (تازه)19
40,000  39,5007050قزل الای L8 منجمد (سایز200-250 )20
56,500  56,0006022قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه)21
60,000  59,5007028قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانی22
73,000  72,5006004قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه)23
53,000  52,5007017قلوه گاه گوساله منجمد ایرانی24
15,000  14,5007014چربی گوساله منجمد ایرانی25
37,000  36,0007018چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی26
لیست محصولات گوساله تازه
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
75,5006000ران ودست با استخوان گوساله(تازه)1
78,0006001ران گوساله با استخوان(تازه)2
60,0006011زبان گوساله(تازه)3
73,0006002سردست گوساله با استخوان(تازه)4
146,0006009فیله گوساله(تازه)5
68,0006003قلوه گاه گوساله با استخوان(تازه)6
13,0006010چربی گوساله(تازه)7
لیست محصولات گوسفند تازه
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
93,0006023راسته با استخوان گوسفندی (تازه)1
92,0006016لاشه درسته گوسفندی (تازه)2
114,0006021ماهیچه گوسفندی (تازه)3
111,0006018کف دست گوسفندی (تازه)4
89,0006020گردن گوسفندی (تازه)5
لیست محصولات مرغ تازه
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
13,0006033بال مرغ (تازه)1
22,0006031جوجه ران مرغ (تازه)2
15,3006028جوجه سینه با کتف مرغ (تازه)3
17,0006029جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه)4
11,9006030ران سایز مرغ (تازه)5
11,0006034کتف مرغ (تازه)6
لیست محصولات مرغ منجمد
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
19,5007045جوجه سینه بی کتف منجمد1
13,8007042مرغ منجمد سایز 1/12
13,8007041مرغ منجمد سایز 1/23
13,8007040مرغ منجمد سایز 1/34
13,8007039مرغ منجمد سایز 1/45
13,5007038مرغ منجمد سایز 1/56
13,5007037مرغ منجمد سایز 1/67
لیست محصولات گوساله منجمد
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
51,0007019خرده گوشت گوساله منجمد ایرانی1
62,9007006ران گوساله منجمد برزیلی2
66,9007010سفید ران گوساله منجمد برزیلی3
63,5007009ماهیچه ران گوساله منجمد برزیلی4
65,9007008مغز ران گوساله منجمد برزیلی5
لیست محصولات گوسفند منجمد
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
117,5007032راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز1
180,0007030راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد2
119,5007024ماهیچه گوسفندی منجمد ایرانی3
89,0007022کف دست گوسفندی منجمد ایرانی4
85,0007026گردن گوسفندی منجمد ایرانی5

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/mrghasab.com/omdeh.mrghasab.com/productpdf/productlist.php:147) in /var/www/vhosts/mrghasab.com/omdeh.mrghasab.com/productpdf/tcpdf.php on line 7624
TCPDF ERROR: Some data has already been output to browser, can't send PDF file