تاریخ: 1397/12/4
ساعت: 09:25:33
بسمه تعالی
لیست قیمت محصولات عمده فروشی مسترقصاب


تلفن تماس: 55080992
ارسال برای سفارشات بالای 40 کیلوگرم رایگان می باشد.
پیشنهادات ویژه مسترقصاب
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
66,500  66,0007016 ران گوساله منجمد ایرانی1
24,200  24,0006027جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) 2
73,000  72,0006024خرده راسته گوسفندی (تازه)3
89,000  88,0007031راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز4
160,000  159,0006023راسته مغز گوسفندی (تازه)5
96,000  95,5006008راسته گوساله(تازه)6
14,500  14,4006030ران سایز مرغ (تازه)7
79,000  78,0006007ران گوساله بدون استخوان(تازه)8
97,000  96,0006017ران گوسفندی (تازه)9
72,800  72,5007020ران گوسفندی منجمد ایرانی10
75,000  74,0006006سردست گوساله بدون استخوان(تازه)11
63,000  62,8007015سردست گوساله منجمد ایرانی12
81,000  80,0006019سردست گوسفندی (تازه)13
28,000  27,8006032فیله مرغ (تازه)14
125,000  124,0006009فیله گوساله(تازه)15
38,000  37,5007050قزل الای L8 منجمد (سایز200-250 )16
54,000  53,0006022قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه)17
52,000  51,5007028قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانی18
48,000  48,0007017قلوه گاه گوساله منجمد ایرانی19
82,500  82,0000000لاشه گوسفندی تازه 20
44,000  43,5007055ماهی تیلا پیا سایز s21
15,000  14,5007014چربی گوساله منجمد ایرانی22
28,500  28,0007035چربی گوسفندی منجمد23
32,000  31,5007018چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی24
98,000  97,0006018کف دست گوسفندی (تازه)25
78,000  77,0006020گردن گوسفندی (تازه)26
لیست محصولات گوساله تازه
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
66,0006012خرده توپز گوساله (تازه)1
64,0006000ران ودست با استخوان گوساله(تازه)2
66,0006001ران گوساله با استخوان(تازه)3
50,0006011زبان گوساله(تازه)4
62,0006002سردست گوساله با استخوان(تازه)5
57,0006004قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه)6
15,0006010چربی گوساله(تازه)7
لیست محصولات گوسفند تازه
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
30,0006026دمبه گوسفندی (تازه)1
81,0006023راسته با استخوان گوسفندی (تازه)2
82,0006016لاشه درسته گوسفندی (تازه)3
107,0006021ماهیچه گوسفندی (تازه)4
لیست محصولات مرغ تازه
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
14,0006033بال مرغ (تازه)1
23,2006028جوجه سینه با کتف مرغ (تازه)2
14,0006034کتف مرغ (تازه)3
لیست محصولات مرغ منجمد
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
22,0007045جوجه سینه بی کتف منجمد1
لیست محصولات گوساله منجمد
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
42,0007019خرده گوشت گوساله منجمد ایرانی1
29,0007004سردست گوساله منجمد برزیلی2
لیست محصولات گوسفند منجمد
قیمت (تومان)کدنام محصولردیف
30,0007034دمبه گوسفندی منجمد ایرانی1
115,0007032راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز2
155,0007030راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد3
TCPDF ERROR: Some data has already been output to browser, can't send PDF file