0 کالا - 0تومان
مسترقصاب تحت پوشش سازمان میادین و تره بار شهرداری تهران

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

پرداخت در محل

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

55080992

پیشنهاد ویژه

جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه)

جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه)

20,800تومان 20,700تومان

ران گوسفندی منجمد ایرانی

ران گوسفندی منجمد ایرانی

99,500تومان 99,000تومان

سردست گوساله منجمد ایرانی

سردست گوساله منجمد ایرانی

69,700تومان 69,500تومان

لاشه درسته گوسفندی (تازه)

لاشه درسته گوسفندی (تازه)

88,000تومان 87,000تومان

 ران گوساله منجمد ایرانی

ران گوساله منجمد ایرانی

71,500تومان 71,000تومان

ران سایز مرغ (تازه)

ران سایز مرغ (تازه)

12,500تومان 12,300تومان

ران گوسفندی (تازه)

ران گوسفندی (تازه)

110,000تومان 109,000تومان

بچه فیله مرغ منجمد

بچه فیله مرغ منجمد

13,200تومان 13,000تومان

سردست گوسفندی (تازه)

سردست گوسفندی (تازه)

86,000تومان 85,000تومان

قزل الای L8 منجمد (سایز200-250 )

قزل الای L8 منجمد (سایز200-250 )

40,000تومان 39,500تومان

قلوه گاه گوساله منجمد ایرانی

قلوه گاه گوساله منجمد ایرانی

56,000تومان 54,500تومان

فیله مرغ (تازه)

فیله مرغ (تازه)

24,500تومان 24,000تومان

چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی

چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی

37,000تومان 36,000تومان

گردن گوسفندی (تازه)

گردن گوسفندی (تازه)

89,000تومان 88,000تومان

چربی گوساله منجمد ایرانی

چربی گوساله منجمد ایرانی

15,000تومان 14,500تومان

اکبر جوجه (تازه)

اکبر جوجه (تازه)

17,000تومان 16,900تومان

خرده راسته گوسفندی منجمد

خرده راسته گوسفندی منجمد

69,000تومان 68,500تومان

راسته مغز گوسفندی (تازه)

راسته مغز گوسفندی (تازه)

198,000تومان 196,000تومان

راسته گوساله(تازه)

راسته گوساله(تازه)

121,000تومان 120,000تومان

دمبه گوسفندی منجمد ایرانی

دمبه گوسفندی منجمد ایرانی

39,000تومان 35,000تومان

فیله گوساله(تازه)

فیله گوساله(تازه)

156,000تومان 155,500تومان

خرده راسته گوسفندی (تازه)

خرده راسته گوسفندی (تازه)

85,000تومان 83,000تومان

مرغ منجمد سایز 1/6

مرغ منجمد سایز 1/6

15,000تومان 14,600تومان

خرده توپز گوساله (تازه)

خرده توپز گوساله (تازه)

79,000تومان 78,000تومان

گوساله تازه

گوسفند تازه

لاشه درسته گوسفندی (تازه)

لاشه درسته گوسفندی (تازه)

88,000تومان 87,000تومان

ران گوسفندی (تازه)

ران گوسفندی (تازه)

110,000تومان 109,000تومان

سردست گوسفندی (تازه)

سردست گوسفندی (تازه)

86,000تومان 85,000تومان

گردن گوسفندی (تازه)

گردن گوسفندی (تازه)

89,000تومان 88,000تومان

راسته مغز گوسفندی (تازه)

راسته مغز گوسفندی (تازه)

198,000تومان 196,000تومان

خرده راسته گوسفندی (تازه)

خرده راسته گوسفندی (تازه)

85,000تومان 83,000تومان

مرغ تازه

جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه)

جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه)

20,800تومان 20,700تومان

ران سایز مرغ (تازه)

ران سایز مرغ (تازه)

12,500تومان 12,300تومان

فیله مرغ (تازه)

فیله مرغ (تازه)

24,500تومان 24,000تومان

بال مرغ (تازه)

13,500تومان

کتف مرغ (تازه)

کتف مرغ (تازه)

11,500تومان

اکبر جوجه (تازه)

اکبر جوجه (تازه)

17,000تومان 16,900تومان

مرغ منجمد

گوساله منجمد

سردست گوساله منجمد ایرانی

سردست گوساله منجمد ایرانی

69,700تومان 69,500تومان

 ران گوساله منجمد ایرانی

ران گوساله منجمد ایرانی

71,500تومان 71,000تومان

قلوه گاه گوساله منجمد ایرانی

قلوه گاه گوساله منجمد ایرانی

56,000تومان 54,500تومان

چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی

چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی

37,000تومان 36,000تومان

چربی گوساله منجمد ایرانی

چربی گوساله منجمد ایرانی

15,000تومان 14,500تومان

گوسفند

هفت روز هفته پاسخگوی شما خواهیم بود
55080992