0 کالا - 0تومان
مسترقصاب تحت پوشش سازمان میادین و تره بار شهرداری تهران

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

پرداخت در محل

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

55080992

تاریخ :پنج شنبه 1398/08/23 11:01 ب ظ
به اشتراک گذاری لیست قیمتها TelegramFacebookGoogleLinkedInTwitter
پیشنهادات ویژه مسترقصاب
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) بررسی و خرید19,800  19,900
2خرده راسته گوسفندی (تازه)بررسی و خرید79,000  79,500
3راسته گوساله(تازه)بررسی و خرید101,000  102,000
4ران سایز مرغ (تازه)بررسی و خرید12,000  12,200
5ران گوسفندی (تازه)بررسی و خرید95,500  96,000
6ران گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید79,000  81,000
7ران گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید83,000  83,500
8زبان گوساله(تازه)بررسی و خرید65,900  67,000
9سردست گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید65,000  65,500
10سردست گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید48,800  48,900
11قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه)بررسی و خرید52,000  52,500
12لاشه درسته گوسفندی (تازه)بررسی و خرید79,500  79,900
لیست محصولات گوساله تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده توپز گوساله (تازه)بررسی و خرید59,000
2ران ودست با استخوان گوساله(تازه)بررسی و خرید55,500
3ران گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید58,000
4ران گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید57,000
5ران گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید71,000
6سردست گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید53,000
7سردست گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید55,000
8فیله گوساله(تازه)بررسی و خرید149,000
9قلوه گاه گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید49,000
10قلوه گاه گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید49,000
11قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید52,000
12چربی گوساله(تازه)بررسی و خرید19,000
13گردن گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید65,000
لیست محصولات گوسفند تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1دمبه گوسفندی (تازه)بررسی و خرید30,000
2راسته مغز گوسفندی (تازه)بررسی و خرید195,000
3سردست گوسفندی (تازه)بررسی و خرید77,000
4ماهیچه گوسفندی (تازه)بررسی و خرید119,000
5کف دست گوسفندی (تازه)بررسی و خرید96,000
6گردن گوسفندی (تازه)بررسی و خرید74,000
لیست محصولات مرغ تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1اکبر جوجه (تازه)بررسی و خرید14,500
2بال مرغ (تازه)بررسی و خرید14,000
3جوجه ران مرغ (تازه)بررسی و خرید24,500
4جوجه سینه با کتف مرغ (تازه)بررسی و خرید18,800
5جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه)بررسی و خرید20,900
6فیله مرغ (تازه)بررسی و خرید25,500
7کتف مرغ (تازه)بررسی و خرید12,000
لیست محصولات مرغ منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1اکبر جوجه (منجمد)بررسی و خرید21,500
2بال مرغ منجمدبررسی و خرید13,500
3بچه فیله مرغ منجمدبررسی و خرید12,500
4جوجه سینه بی کتف منجمدبررسی و خرید21,800
5ران سایز مرغ منجمد 300 الی 350 گرمبررسی و خرید12,500
6فیله مرغ منجمدبررسی و خرید22,500
7مرغ منجمد درشتبررسی و خرید12,900
8مرغ منجمد سایز 1/1بررسی و خرید14,500
9مرغ منجمد سایز 1/2بررسی و خرید13,000
10مرغ منجمد سایز 1/3بررسی و خرید12,900
11مرغ منجمد سایز 1/4بررسی و خرید12,900
12مرغ منجمد سایز 1/5بررسی و خرید12,900
13مرغ منجمد سایز 1/6بررسی و خرید12,900
14کتف مرغ منجمدبررسی و خرید13,000
لیست محصولات گوساله منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1 ران گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید53,000
2خرده گوشت گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید39,000
3راسته با استخوان گوسفندی (تازه)بررسی و خرید64,000
4راسته گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید99,000
5ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید53,000
6ران تیکه درشت گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید54,000
7سردست گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید51,000
8سردست گوساله منجمد برزیلی (انجلو)بررسی و خرید48,900
9سردست گوساله منجمد برزیلی (جی جی)بررسی و خرید48,900
10سردست گوساله منجمد برزیلی (مینروا)بررسی و خرید48,900
11سفید ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید57,500
12فیله گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید143,500
13قلوه گاه گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید44,000
14قلوه گاه گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید43,900
15ماهیچه ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید56,500
16مغز ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید55,800
17چربی گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید17,900
18چرخ کرده منجمد گوساله ایرانیبررسی و خرید38,500
19گردن گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید51,000
لیست محصولات گوسفند منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده راسته گوسفندی منجمدبررسی و خرید65,000
2دمبه گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید33,000
3راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیازبررسی و خرید106,000
4راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیازبررسی و خرید135,000
5راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمدبررسی و خرید179,000
6قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید57,500
7ماهیچه گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید117,000
8کف دست گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید75,900
9کف دست گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید85,000
10گردن گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید78,000
11گردن گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید82,500
هفت روز هفته پاسخگوی شما خواهیم بود
55080992