0 کالا - 0تومان
مسترقصاب تحت پوشش سازمان میادین و تره بار شهرداری تهران

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

پرداخت در محل

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

55080992

تاریخ :دوشنبه 1399/04/23 9:50 ق ظ
به اشتراک گذاری لیست قیمتها Whatsapp TelegramFacebookGoogleLinkedInTwitter
پیشنهادات ویژه مسترقصاب
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) بررسی و خرید28,800  28,900
2راسته گوساله(تازه)بررسی و خرید125,000  130,000
3ران سایز مرغ (تازه)بررسی و خرید15,500  15,700
4ران گوسفندی (تازه)بررسی و خرید118,000  120,000
5ران گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید76,000  78,000
6قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید45,000  48,000
7قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید61,500  62,000
لیست محصولات گوساله تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده توپز گوساله (تازه)بررسی و خرید69,000
2ران ودست با استخوان گوساله(تازه)بررسی و خرید75,000
3ران گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید69,000
4ران گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید66,000
5ران گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید82,000
6زبان گوساله(تازه)بررسی و خرید69,000
7سردست گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید63,000
8سردست گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید61,000
9سردست گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید75,000
10فیله گوساله(تازه)بررسی و خرید165,000
11قلوه گاه گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید53,000
12قلوه گاه گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید45,000
13چربی گوساله(تازه)بررسی و خرید15,000
14گردن گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید76,000
لیست محصولات گوسفند تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده راسته گوسفندی (تازه)بررسی و خرید79,000
2دمبه گوسفندی (تازه)بررسی و خرید33,000
3راسته با استخوان گوسفندی (تازه)بررسی و خرید98,000
4راسته مغز گوسفندی (تازه)بررسی و خرید188,000
5سردست گوسفندی (تازه)بررسی و خرید96,000
6قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه)بررسی و خرید49,000
7لاشه درسته گوسفندی (تازه)بررسی و خرید96,000
8ماهیچه گوسفندی (تازه)بررسی و خرید135,000
9کف دست گوسفندی (تازه)بررسی و خرید119,000
10گردن گوسفندی (تازه)بررسی و خرید87,000
لیست محصولات مرغ تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1بال مرغ (تازه)بررسی و خرید26,000
2جوجه ران مرغ (تازه)بررسی و خرید31,000
3جوجه سینه با کتف مرغ (تازه)بررسی و خرید28,500
4جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه)بررسی و خرید29,900
5فیله مرغ (تازه)بررسی و خرید38,000
6کتف مرغ (تازه)بررسی و خرید21,000
لیست محصولات مرغ منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1اکبر جوجه (منجمد)بررسی و خرید21,500
2بچه فیله مرغ منجمدبررسی و خرید12,000
3جوجه سینه بی کتف منجمدبررسی و خرید23,500
4ران سایز مرغ منجمد 300 الی 350 گرمبررسی و خرید12,900
5فیله مرغ منجمدبررسی و خرید23,500
6مرغ منجمد سایز 1/1بررسی و خرید17,500
7مرغ منجمد سایز 1/2بررسی و خرید15,000
لیست محصولات گوساله منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1 ران گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید67,000
2خرده گوشت گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید36,000
3راسته گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید112,000
4ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید71,800
5سردست گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید63,000
6سردست گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید55,500
7سردست گوساله منجمد برزیلی (انجلو)بررسی و خرید64,500
8سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند)بررسی و خرید65,500
9سردست گوساله منجمد برزیلی (جی جی)بررسی و خرید64,500
10سفید ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید92,500
11فیله گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید162,000
12قلوه گاه گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید46,000
13قلوه گاه گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید49,000
14مغز ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید88,500
15چربی گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید14,000
16چرخ کرده منجمد گوساله ایرانیبررسی و خرید38,500
17گردن گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید68,000
لیست محصولات گوسفند منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده راسته گوسفندی منجمدبررسی و خرید72,000
2دمبه گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید29,500
3راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیازبررسی و خرید95,000
4راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمدبررسی و خرید175,000
5چربی گوسفندی منجمدبررسی و خرید21,000
6کف دست گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید73,000
7گردن گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید60,000
8گردن گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید71,000
هفت روز هفته پاسخگوی شما خواهیم بود
55080992