0 کالا - 0تومان
مسترقصاب تحت پوشش سازمان میادین و تره بار شهرداری تهران

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

پرداخت در محل

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

55080992

تاریخ :شنبه 1398/11/05 6:22 ب ظ
به اشتراک گذاری لیست قیمتها Whatsapp TelegramFacebookGoogleLinkedInTwitter
پیشنهادات ویژه مسترقصاب
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) بررسی و خرید18,800  19,000
2خرده راسته گوسفندی (تازه)بررسی و خرید69,000  70,000
3راسته گوساله(تازه)بررسی و خرید92,000  95,000
4ران سایز مرغ (تازه)بررسی و خرید11,700  11,900
5ران گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید56,500  58,000
6ران گوسفندی (تازه)بررسی و خرید95,000  96,000
7ران گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید68,500  69,000
8سردست گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید61,000  63,000
9سردست گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید45,000  45,200
10سردست گوسفندی (تازه)بررسی و خرید76,000  77,000
11قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه)بررسی و خرید51,500  52,500
12قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید49,500  49,900
13لاشه درسته گوسفندی (تازه)بررسی و خرید80,000  81,000
لیست محصولات گوساله تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده توپز گوساله (تازه)بررسی و خرید51,000
2ران ودست با استخوان گوساله(تازه)بررسی و خرید54,500
3ران گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید57,000
4ران گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید68,000
5زبان گوساله(تازه)بررسی و خرید68,000
6سردست گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید52,000
7سردست گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید55,000
8فیله گوساله(تازه)بررسی و خرید142,000
9قلوه گاه گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید44,000
10قلوه گاه گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید46,000
11قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید49,500
12چربی گوساله(تازه)بررسی و خرید16,500
13گردن گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید62,000
لیست محصولات گوسفند تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1دمبه گوسفندی (تازه)بررسی و خرید32,000
2راسته مغز گوسفندی (تازه)بررسی و خرید165,000
3ماهیچه گوسفندی (تازه)بررسی و خرید119,000
4چربی گوسفندی (تازه)بررسی و خرید21,500
5کف دست گوسفندی (تازه)بررسی و خرید95,000
6گردن گوسفندی (تازه)بررسی و خرید75,000
لیست محصولات مرغ تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1اکبر جوجه (تازه)بررسی و خرید14,500
2بال مرغ (تازه)بررسی و خرید13,500
3جوجه ران مرغ (تازه)بررسی و خرید22,500
4جوجه سینه با کتف مرغ (تازه)بررسی و خرید17,500
5جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه)بررسی و خرید19,500
6فیله مرغ (تازه)بررسی و خرید26,800
7مرغ کامل (تازه)بررسی و خرید14,500
8کتف مرغ (تازه)بررسی و خرید11,500
لیست محصولات مرغ منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1اکبر جوجه (منجمد)بررسی و خرید21,500
2بال مرغ منجمدبررسی و خرید13,500
3بچه فیله مرغ منجمدبررسی و خرید10,900
4جوجه سینه بی کتف منجمدبررسی و خرید20,800
5ران سایز مرغ منجمد 300 الی 350 گرمبررسی و خرید13,500
6فیله مرغ منجمدبررسی و خرید21,500
7مرغ منجمد درشتبررسی و خرید12,500
8مرغ منجمد سایز 1/1بررسی و خرید13,500
9مرغ منجمد سایز 1/2بررسی و خرید12,900
10مرغ منجمد سایز 1/3بررسی و خرید12,900
11مرغ منجمد سایز 1/4بررسی و خرید12,900
12مرغ منجمد سایز 1/5بررسی و خرید12,900
13مرغ منجمد سایز 1/6بررسی و خرید12,500
14کتف مرغ منجمدبررسی و خرید13,000
لیست محصولات گوساله منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1 ران گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید53,000
2خرده گوشت گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید39,000
3راسته با استخوان گوسفندی (تازه)بررسی و خرید64,000
4راسته گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید79,000
5ران تیکه درشت گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید59,900
6سردست گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید51,000
7سردست گوساله منجمد برزیلی (انجلو)بررسی و خرید45,000
8سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند)بررسی و خرید47,500
9سردست گوساله منجمد برزیلی (جی جی)بررسی و خرید45,000
10سردست گوساله منجمد برزیلی (متابوی)بررسی و خرید45,000
11سفید ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید54,200
12فیله گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید139,000
13قلوه گاه گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید44,000
14قلوه گاه گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید39,900
15مغز ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید53,500
16چربی گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید15,900
17چرخ کرده منجمد گوساله ایرانیبررسی و خرید38,500
18گردن گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید50,100
لیست محصولات گوسفند منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده راسته گوسفندی منجمدبررسی و خرید66,000
2دمبه گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید31,900
3راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیازبررسی و خرید96,000
4راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیازبررسی و خرید114,000
5راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمدبررسی و خرید169,000
6ران گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید66,000
7ماهیچه گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید96,000
8ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید109,000
9چربی گوسفندی منجمدبررسی و خرید21,000
10کف دست گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید69,000
11کف دست گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید61,800
12گردن گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید64,500
13گردن گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید66,900
هفت روز هفته پاسخگوی شما خواهیم بود
55080992