0 کالا - 0تومان
مسترقصاب تحت پوشش سازمان میادین و تره بار شهرداری تهران

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

پرداخت در محل

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

55080992

تاریخ :دوشنبه 1398/07/01 2:22 ب ظ
به اشتراک گذاری لیست قیمتها TelegramFacebookGoogleLinkedInTwitter
پیشنهادات ویژه مسترقصاب
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1بچه فیله مرغ منجمدبررسی و خرید10,900  11,500
2جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) بررسی و خرید19,500  19,700
3راسته مغز گوسفندی (تازه)بررسی و خرید194,000  195,000
4راسته گوساله(تازه)بررسی و خرید114,000  115,000
5ران سایز مرغ (تازه)بررسی و خرید12,300  12,500
6ران گوسفندی (تازه)بررسی و خرید110,000  112,000
7ران گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید82,000  83,000
8زبان گوساله(تازه)بررسی و خرید60,000  61,000
9سردست گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید47,700  47,900
10سفید ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید57,800  57,900
11قزل الای L8 منجمد (سایز200-250 )بررسی و خرید38,500  39,000
12قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید60,000  61,000
13گردن گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید83,000  83,700
لیست محصولات گوساله تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده توپز گوساله (تازه)بررسی و خرید68,000
2ران ودست با استخوان گوساله(تازه)بررسی و خرید66,500
3ران گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید69,000
4ران گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید71,000
5ران گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید82,500
6سردست گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید66,000
7سردست گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید69,000
8سردست گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید78,000
9فیله گوساله(تازه)بررسی و خرید150,000
10قلوه گاه گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید56,000
11قلوه گاه گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید53,000
12چربی گوساله(تازه)بررسی و خرید19,000
لیست محصولات گوسفند تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده راسته گوسفندی (تازه)بررسی و خرید79,900
2دمبه گوسفندی (تازه)بررسی و خرید39,500
3سردست گوسفندی (تازه)بررسی و خرید91,000
4قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه)بررسی و خرید56,000
5لاشه درسته گوسفندی (تازه)بررسی و خرید95,000
6ماهیچه گوسفندی (تازه)بررسی و خرید119,000
7کف دست گوسفندی (تازه)بررسی و خرید111,000
8گردن گوسفندی (تازه)بررسی و خرید89,000
لیست محصولات مرغ تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1بال مرغ (تازه)بررسی و خرید15,000
2جوجه ران مرغ (تازه)بررسی و خرید25,000
3جوجه سینه با کتف مرغ (تازه)بررسی و خرید18,000
4جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه)بررسی و خرید20,200
5فیله مرغ (تازه)بررسی و خرید24,800
6کتف مرغ (تازه)بررسی و خرید10,000
لیست محصولات مرغ منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1اکبر جوجه (تازه)بررسی و خرید21,500
2بال مرغ منجمدبررسی و خرید13,500
3جوجه سینه بی کتف منجمدبررسی و خرید22,500
4ران سایز مرغ منجمد 300 الی 350 گرمبررسی و خرید14,500
5فیله مرغ منجمدبررسی و خرید22,500
6مرغ منجمد درشتبررسی و خرید13,200
7مرغ منجمد سایز 1/1بررسی و خرید14,500
8مرغ منجمد سایز 1/2بررسی و خرید14,200
9مرغ منجمد سایز 1/3بررسی و خرید13,500
10مرغ منجمد سایز 1/4بررسی و خرید13,500
11مرغ منجمد سایز 1/5بررسی و خرید13,500
12مرغ منجمد سایز 1/6بررسی و خرید13,500
13کتف مرغ منجمدبررسی و خرید13,000
لیست محصولات گوساله منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1 ران گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید52,500
2خرده گوشت گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید39,000
3راسته با استخوان گوسفندی (تازه)بررسی و خرید61,500
4راسته گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید103,000
5ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید52,900
6سردست گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید49,500
7سردست گوساله منجمد برزیلی (انجلو)بررسی و خرید47,700
8سردست گوساله منجمد برزیلی (جی جی)بررسی و خرید47,700
9سردست گوساله منجمد برزیلی (متابوی)بررسی و خرید47,700
10سردست گوساله منجمد برزیلی (مینروا)بررسی و خرید47,700
11فیله گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید154,500
12قلوه گاه گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید49,000
13قلوه گاه گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید45,300
14ماهیچه ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید54,500
15مغز ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید56,300
16چربی گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید17,500
17چرخ کرده منجمد گوساله ایرانیبررسی و خرید37,000
18گردن گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید48,500
لیست محصولات گوسفند منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده راسته گوسفندی منجمدبررسی و خرید65,000
2دمبه گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید39,800
3راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیازبررسی و خرید110,000
4راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیازبررسی و خرید135,000
5راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمدبررسی و خرید195,000
6ران گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید87,500
7قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید56,900
8ماهیچه گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید123,000
9کف دست گوسفندی منجمد وارداتیبررسی و خرید87,000
هفت روز هفته پاسخگوی شما خواهیم بود
55080992