0 کالا - 0تومان

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

پرداخت در محل

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

55080992

پیشنهاد ویژه

لاشه درسته گوسفندی (تازه)

لاشه درسته گوسفندی (تازه)

142,000تومان 130,000تومان

اسیک تی بن

اسیک تی بن

160,000تومان 142,000تومان

سردست گوساله بدون استخوان(تازه)

سردست گوساله بدون استخوان(تازه)

120,000تومان 119,000تومان

زبان گوساله(تازه)

زبان گوساله(تازه)

82,000تومان 79,000تومان

استیک ریبای

استیک ریبای

150,000تومان 139,000تومان

سردست گوساله با استخوان(تازه)

سردست گوساله با استخوان(تازه)

99,000تومان 98,000تومان

فیله گوساله(تازه)

فیله گوساله(تازه)

202,000تومان 199,000تومان

ران شتر مرغ با استخوان

ران شتر مرغ با استخوان

119,000تومان 100تومان

ران گوسفندی (تازه)

ران گوسفندی (تازه)

152,000تومان 148,000تومان

کف دست گوسفندی (تازه)

کف دست گوسفندی (تازه)

152,000تومان 149,000تومان

ران گوساله با استخوان(تازه)

ران گوساله با استخوان(تازه)

107,000تومان 105,000تومان

گردن گوسفندی (تازه)

گردن گوسفندی (تازه)

125,000تومان 121,000تومان

سردست گوسفندی (تازه)

سردست گوسفندی (تازه)

130,000تومان 125,000تومان

ران گوساله بدون استخوان(تازه)

ران گوساله بدون استخوان(تازه)

135,000تومان 129,000تومان

بوقلمون

بوقلمون

41,000تومان 100تومان

راسته گوساله(تازه)

راسته گوساله(تازه)

165,000تومان 159,000تومان

گوساله تازه

اسیک تی بن

اسیک تی بن

160,000تومان 142,000تومان

سردست گوساله بدون استخوان(تازه)

سردست گوساله بدون استخوان(تازه)

120,000تومان 119,000تومان

زبان گوساله(تازه)

زبان گوساله(تازه)

82,000تومان 79,000تومان

استیک ریبای

استیک ریبای

150,000تومان 139,000تومان

سردست گوساله با استخوان(تازه)

سردست گوساله با استخوان(تازه)

99,000تومان 98,000تومان

فیله گوساله(تازه)

فیله گوساله(تازه)

202,000تومان 199,000تومان

ران گوساله با استخوان(تازه)

ران گوساله با استخوان(تازه)

107,000تومان 105,000تومان

ران گوساله بدون استخوان(تازه)

ران گوساله بدون استخوان(تازه)

135,000تومان 129,000تومان

راسته گوساله(تازه)

راسته گوساله(تازه)

165,000تومان 159,000تومان

گوسفند تازه

مرغ تازه

مرغ منجمد

گوساله منجمد

گوسفند

هفت روز هفته پاسخگوی شما خواهیم بود
55080992