0 کالا - 0تومان
مسترقصاب تحت پوشش سازمان میادین و تره بار شهرداری تهران

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

پرداخت در محل

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

55080992

تاریخ :دوشنبه 1399/10/29 10:08 ق ظ
به اشتراک گذاری لیست قیمتها Whatsapp TelegramFacebookGoogleLinkedInTwitter
پیشنهادات ویژه مسترقصاب
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1اسیک تی بنبررسی و خرید115,000  119,000
2جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) بررسی و خرید34,500  35,000
3راسته گوساله(تازه)بررسی و خرید132,000  135,000
4ران سایز مرغ (تازه)بررسی و خرید19,500  19,700
5ران گوسفندی (تازه)بررسی و خرید125,000  129,000
6قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید52,500  55,000
7چربی گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید10,500  14,000
لیست محصولات گوساله تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1استیک ریبای بررسی و خرید109,000
2خرده توپز گوساله (تازه)بررسی و خرید85,000
3ران گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید92,000
4ران گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید107,000
5زبان گوساله(تازه)بررسی و خرید72,000
6سردست گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید87,000
7سردست گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید97,000
8فیله گوساله(تازه)بررسی و خرید175,000
9قلوه گاه گوساله با استخوان(تازه)بررسی و خرید77,000
10قلوه گاه گوساله بدون استخوان زابلی(تازه)بررسی و خرید62,000
11قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید79,000
12چربی گوساله(تازه)بررسی و خرید27,000
13گردن گوساله بدون استخوان(تازه)بررسی و خرید97,000
لیست محصولات گوسفند تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده راسته گوسفندی (تازه)بررسی و خرید89,000
2دمبه گوسفندی (تازه)بررسی و خرید65,000
3راسته با استخوان گوسفندی (تازه)بررسی و خرید105,000
4راسته مغز گوسفندی (تازه)بررسی و خرید205,000
5سردست گوسفندی (تازه)بررسی و خرید95,000
6قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه)بررسی و خرید60,000
7لاشه درسته گوسفندی (تازه)بررسی و خرید99,000
8کف دست گوسفندی (تازه)بررسی و خرید125,000
9گردن گوسفندی (تازه)بررسی و خرید95,000
لیست محصولات مرغ تازه
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1بال مرغ (تازه)بررسی و خرید25,000
2جوجه ران مرغ (تازه)بررسی و خرید39,500
3جوجه سینه با کتف مرغ (تازه)بررسی و خرید33,500
4جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه)بررسی و خرید36,000
5فیله مرغ (تازه)بررسی و خرید42,000
6کتف مرغ (تازه)بررسی و خرید19,000
لیست محصولات مرغ منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1بچه فیله مرغ منجمدبررسی و خرید26,000
2مرغ منجمد سایز 1/1بررسی و خرید25,500
3مرغ منجمد سایز 1/2بررسی و خرید25,500
لیست محصولات گوساله منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده گوشت گوساله منجمد ایرانیبررسی و خرید59,000
2ران گوساله منجمد برزیلیبررسی و خرید93,000
3سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند)بررسی و خرید92,900
4سردست گوساله منجمد برزیلی (جی جی)بررسی و خرید92,900
لیست محصولات گوسفند منجمد
ردیفنام محصولقیمت (تومان)
1خرده راسته گوسفندی منجمدبررسی و خرید92,000
2راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیازبررسی و خرید120,000
3راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیازبررسی و خرید149,000
4راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمدبررسی و خرید199,000
5ران گوسفندی منجمد ایرانیبررسی و خرید115,000
6چربی گوسفندی منجمدبررسی و خرید21,000
هفت روز هفته پاسخگوی شما خواهیم بود
55080992